Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Các đặc trưng của vật liệu huyết thanh và khuếch đại dây khuếch đại gen.

Nghiên cứu và phát triển PCD đánh dấu một giai đoạn mới trong việc áp dụng các nguyên liệu siêu phàm.Với sự phát triển sâu sắc của công nghệ vật chất polyvệ, các đặc tính của các vật liệu polyvệ đã được cải thiện liên tục, và phạm vi ứng dụng đã được mở rộng thành nhiều lĩnh vực của sản xuất và sản xuất công nghiệp.Hiện tại, vật liệu polyYên được sử dụng chủ yếu để sản xuất răng cắt da từ các công cụ khoan địa chất và khoáng chất, các ống treo sợi dây vẽ cấp cao và đầu cắt của các công cụ công nghiệp khác nhau.Các sản phẩm trung dung của chất polyvệ bao gồm các lớp liệu chất lượng lớn loại khoan, như các tấm ảnh cấu tạo PCD cho các mỏ khoan dầu và khí tự nhiên, các lớp dày dày hay thấp, như các lớp dày hợp chất khuếch đại PCD cho các công cụ khai thác than,Bảng khuếch đại khuếch đại khuếch đại gen (ở đây gọi là "chấm khuếch đại gen gen) và khuếch đại gen gen (PCD) và khuếch đại gen (PCD)Thiết bị vẽ dây cáp


là thứ rất quan trọng dùng để vẽ dây bởi nhiều nhà sản xuất dây kim loại khác nhau.Đường dây vẽ có rất nhiều ứng dụng.Nó được dùng chủ yếu cho thanh vẽ, dây, dây, kim loại, ống và các vật thể tuyến khác rất khó xử.Nó phù hợp cho việc vẽ thép, đồng, Vonfram, nham thạch và các loại kim loại khác hợp kim loại.Bộ khuếch đại dây khuếch đại gen (khuếch đại gen) là vật liệu chính để sản xuất ống thép dày cao cấp.Thiết bị in được dùng để vẽ đồng, nhôm, thép không rỉ và các sợi dây hợp kim khác nhau.Mạng sống hoạt động của nó còn 100-300 lần nữa so với thiết bị vẽ bằng gỗ cứng, và kích thước của sợi dây đã được kéo đều đồng bộ, kết thúc rất cao và kết xuất rất cao.Thị trường BJDZ trù Bản đồ được điều khiển bởi một lượng lớn nhu cầu của dây câu trong việc sản xuất và xây dựng công nghiệp, và năng lượng thị trường rất lớn.Tuy nhiên, vì giá cao sản xuất của dây khuếch đại gen (khuếch đại gen) ra nòng đạn, chỉ có một số người dùng cuối cùng với yêu cầu cao hơn về hiệu ứng vẽ và độ chính xác (cắt nóng) chọn dây PCD (cảnh sát) ((((((mã lệnh) chết tiệt) chết đạn) nên khả năng thị trường của nó rất nhỏ.NEWS_RELATE