Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Chính sách cá nhân

L.An ninh thông tin: Chúng tôi dốc sức ngăn ngừa rò rỉ, tổn thương hay mất mát thông tin nhờ vào công nghệ bảo mật thông tin và các thủ tục quản lý hiệu quả.

2.An ninh hàng hóa:Bảo đảm an ninh hàng hóa qua các kênh chuyên chở và hợp pháp. 3.An ninh độc lập:

Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của khách hàng và cung cấp cho các bạn những phương án quản lý thông tin thuận lợi để các bạn có thể lựa chọn thích hợp và quản lý thông tin cá nhân. 4.Sự bảo vệ bí mật liên lạc:

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để bảo vệ bí mật giao tiếp của các bạn và cung cấp dịch vụ liên lạc an to àn. 5.Hợp lý và cần thiết:

để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các bạn và các người dùng khác, chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cần thiết. 6.Sự rõ ràng và trong suốt: BSJdZ Chúng tôi cố gắng dùng một phát biểu ngắn để đưa quý vị vào chính sách bảo mật, để quý vị có thể hiểu rõ cách xử lý thông tin của chúng tôi.