Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.
Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Phủ Kim Cương/CBN

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, E-Xay cung cấp nhiều loại khác nhau của lớp phủ lên kim cương và CBN lưới và micron bột. Như theo liên kết hệ thống, E-Xay tiếp liệu đến khách hàng với phù hợp nhất lớp phủ lên superabrasives xay. Lớp phủ giúp tăng cường khả năng giữ khả năng giữa kim cương/CBN và liên kết, cải thiện khả năng chịu nhiệt hiệu suất, điện dẫn đặc điểm.


Có Các Size của Phủ Kim Cương/CBN


ANSI (FEPA) Electroless Ni Lông Điện phân Ni Lông Cù Lông Ti Lông
30/40 (D602) * *
40/50 (D427) * * * *
50/60 D301 * * * *
60/80 (D252) * * * *
80/100 (D181) * * * *
100/120 (D151) * * * *
120/140 (D126) * * * *
140/170 (D107) * * * *
170/200 (D91) * * * *
200/230 (D76) * * * *
230/270 (D64) * * * *
270/325 (D54) * * * *
325/400 (D46) * * * *
400/500 (D32) * * * *


Micron 14-20 20-30 30-40 36-54 40-50 40-60
Electroless Ni Lông * * * * * *
Điện phân Ni Lông

* * * *
Cù Lông

* * * *


Liên lạc với E-GRIND
Liên lạc với E-GRIND
TY_WANT_TO_BUY_HIGH_QUALITY
Tên
Email
Điện thoại
Quốc gia
Nội dung
TY_WE_USE_COOKIES TY_COOKIE_POLICY TY_TO_LEARN_MORE
TY_REJECT
TY_ACCEPT