Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Tài liệu mới

Lớp phủ có lớp 3=.='Lớp Lớp phủ Si đặc biệt cho Saw Grit Diamond của công cụ làm khai thác chân không.BJDZ Phim Grit bọc Si Coated Saw Grit có thể chịu được nhiệt độ cao thậm chí 1050 cấp Celius.C ó thể so với Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ.SiC có độ cứng và độ phân tán tốt.Khi người dùng làm công cụ bằng kim cương bọc thép Si có thể phản ứng với bất cứ loại kim loại nào mà không cần phần trăm.


NEWS_RELATE