Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Anh Kim Cương

Kim cương, lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, là vật liệu khó khăn nhất trên thế giới với độ cứng Mohs của 10 (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.Vì nó có nhiều đặc tính cơ khí tuyệt vời, nó đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp ngoài việc dùng làm đồ trang trí (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.Khi các thành phần hấp thụ carbon trong đá Kimberly nằm sâu dưới lòng đất đạt tới một sự tập trung nhất định, chúng tụ lại dưới nhiệt độ cao và áp suất cao để tạo ra kim cương (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.

Dựa trên nguyên tắc này, các nhà khoa học dùng nguyên tố carbon (graphite) như nguyên liệu thô để tạo ra nhiệt độ cao và áp suất cao cho than chì, để kiếm kim cương tổng hợp, vốn đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.

Diamond được phân loại thành kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.

Mặt tinh thể trong suốt không có khiếm khuyết và chất trong tinh thể được gọi là kim cương dạng đá quý (kim cương) (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.Nó được sử dụng chủ yếu cho đồ trang trí, kế toán cho 10=-15) của kim cương tự nhiên, thường xuyên hàng trăm lần mắc hơn vàng (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.Kim cương có khiếm khuyết nội bộ (ví dụ ví dụ như ví dụ, đốm, vết nứt, v (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.v) hay chứa một lượng nhỏ các nguyên tố khác để tinh thể nội bộ không bị lỗi nhưng màu không phù hợp cho các trang trí thuộc về kim cương công nghiệp, được dùng để làm công cụ kim cương (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.Kim cương chất lượng cao thường được dùng cho công cụ cắt (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.

Các tính chất cơ bản của pha lê đơn nhân tạo cũng tương tự như các loại pha lê đơn tự nhiên (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.Hiện tại, chất lượng của sản phẩm không ổn định và giá trị của một vật liệu tương tự cao hơn giá của kim cương tự nhiên, giới hạn cách sử dụng nó trong công cụ cắt (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.

Mô-răng nhân tạo kim cương được cấu thành bởi nhiều ngũ cốc kim cương tươi ngon và thường được gọi là poly-vệ với kim cương làm thành phần chính (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.Thành phần là một loại chất siêu mài dũa thô bao gồm các kim cương polylystals và carbide (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.Nó kết hợp độ cứng của kim cương với độ mạnh cao của carbide, và có các đặc trưng của việc hàn bằng đường chì và BSJmarnish kim cương (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.BJDZ (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm. Thiết bị cắt kim cương (bao gồm các kềm cắt lớp dày mỏng) được dùng chủ yếu để xoay, xẻ, làm gỗ và khoan nhiều vật liệu không kim loại và không phải sắt.Ví dụ như gỗ, kính, loại cứng, vật liệu xây dựng, sợi carbon, gốm, hợp đồng, ma trận nhôm và dung nham ma-kẽm.

NEWS_RELATE