Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Công ty văn hóa

E-Grind là một đội đầy trách nhiệm và đam mê cho khách hàng.Chúng tôi ủng hộ học hỏi, phát triển, hợp tác chân thành, phục vụ chân thành và thắng lợi.Chúng tôi đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh nhất và tối đa nhất và đóng góp liên tục cho việc xây dựng kinh tế Trung Quốc.Ban điều hành. Ban quản lý tính khí hài hòa.Ban chấp hành kinh doanh

: khuynh hướng người , luôn giữ chất lượng mãi mãi, tập trung khách hàng, vượt qua sự thỏa mãn khách hàng.

E-Grind company structure